KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2022.03.01 IKI 2022.04.29, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

  1. II prioriteto ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas”, priemonė ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER19.2-SAVA-4.
  1. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“(kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Kvietimas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

Mokymų taisyklių santrauką (rasite čia:)

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

14 Kvietimo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (rasite čia:);

14 Kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. PAK-14, 2022 m. 2022-05-17 d. (rasite čia:).

Back to top