KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2022.12.12 IKI 2023.01.31 d, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1). II prioriteto ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, priemonė ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER19.2-SAVA-4.

2). I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.

3). I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros   kūrimas ir plėtra“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Nr. LEADER-19.2-7.2.

Kvietimas  (rasite čia:);

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:);

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:);

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (rasite čia:);

 

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 •  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2019 m. vasario 15 d. Nr. 3D-559) (rasite čia:)
 • LR ŽŪM įsakymas Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Nr. 3D-560 (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
 • ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:);

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (VP paraiškų registracijos žurnalas)(rasite čia: );

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus ( rasite čia:);

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

2023 -03-06 d.Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolo nutariamąją ir dėstomąją dalis (rasite čia:);

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

XV Kvietimo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 2023-XX-xxd. (rasite čia:);

NMA PRIE ŽŪM raštai dėl lėšų skyrimo vietos projektams įgyvendinti (rasite čia:).

 

Back to top