KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS GALIOJA NUO 2024.03.12 IKI 2024.04.08
Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu info@kedainiurvvg.lt


VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, kodas LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) (PDF)


Aktuali informacija

Informacija apie 17 kvietimo užregistruotas paraiškas (PDF)

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis 2024-05-07 (PDF)

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo dėstomoji dalis 2024-05-07 (PDF)


Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

Viešinimo atmintinė (PDF)

Viešinimo taisyklės (rasite čia)

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia)

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-05-12) (rasite čia)

Back to top