I Kvietimas teikti projektus verslo pradžiai arba plėtrai

Kėdainių r. vietos veiklos grupė nuo 2017 m. lapkričio 10 d. 08:00 val. iki 2017 m. gruodžio 22 d. 15:00 val. kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015˗2023 m.“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ ir priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“.

  1. Pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai tinkami vietos projektų vykdytojai:

– juridiniai asmenys vykdantys ir/arba planuojantys pradėti vykdyti veiklą VVG teritorijoje: NVO,  bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės). Labai mažos ir mažos įmonės turi būti registruotos VVG teritorijoje;

–  VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 55 837 Eur. Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur.

  1. Pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti” tinkami vietos projektų vykdytojai:

– Juridiniai asmenys vykdantys ir/arba planuojantys pradėti vykdyti veiklą VVG teritorijoje: NVO, bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės). Labai mažos ir mažos įmonės turi būti registruotos VVG teritorijoje.

–   VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 858,00 Eur. Priemonės kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur.

  1. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 400 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, vietos projektų paraiškos forma, verslo planas ir kiti dokumentai skelbiami VVG interneto svetainėje http://www.kedainiuvvg.lt/lt/strategija_2014-2020_m, taip pat VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai. Vietos projekto paraišką turi asmeniškai pateikti pats pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Informaciją apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia VVG administracijos darbuotojai būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai ir elektroniniu paštu kedainiuvvg@gmail.com.

Kvietimo informaciją rasite čia: http://www.kedainiuvvg.lt/lt/i_kvietimas

 

Vyks informaciniai renginiai, kuriuose bus pristatyti pirmo kvietimo VPS priemonių finansavimų sąlygų aprašai:

Lapkričio 13 d. 15 val. Šėtos seniūnija, adresas Kėdainių g. 6, Šėta

Lapkričio 14 d. 15 val. Josvainių kultūros centras, adresas Karių aikštė 3, Josvainiai

Lapkričio 15 d. 11 val. Vilainių seniūnija, adresas Parko g. 6, Vilainiai

Lapkričio 16 d. 15 val. Surviliškio kultūros centras, adresas Kėdainių g. 6, Surviliškis

Lapkričio 17 d. 14 val. Pernaravos seniūnija, adresas Jadvygos Juškytės g. 26, Pernarava

Lapkričio 20 d. 15 val. Truskavos bendruomenės namai, adresas Derliaus g.3, Pavermenio k.

Lapkričio 21 d. 15 val. Krakių kultūros centras, adresas Laisvės aikštė 1, Krakės

Lapkričio 22 d. 15 val. LAMMC Žemdirbystės institutas, adresas Instituto al. 1, Akademija

Lapkričio 23 d. 15 val. Gudžiūnų seniūnija, adresas Dotnuvėlės g.1, Gudžiūnai

Lapkričio 24 d. 14 val., Pelėdnagių bendruomenės namai, adresas V. Koncevičiaus g.3, Pelėdnagiai

Back to top