Kvietimas į Kėdainių r. VVG visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą

Kviečiame Kėdainių rajono vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame ataskaitiniame susirinkime, kuris  vyks 2018 m. kovo 28 d. (trečiadienį) 15.30 val. Kalbų mokyklos aktų salėje, adresu Pirmūnų g.13A, Kėdainiai. Susirinkimo metu bus tvirtinama Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitą, finansinė ataskaitų rinkinys už 2017 m., apžvelgsime „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015˗2023 m.“ įgyvendinimą, kiti aktualūs klausimai.

Apie dalyvavimą/ ataskaitiniame susirinkime prašome pranešti iki kovo 26  d. el. paštu: ausravaidotiene@gmail.com.

Back to top