Būsimų pareiškėjų aktyvinimui organizuoti informaciniai seminarai

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kovo 7-16 dienomis, rajono bendruomenes pakvietė dalyvauti II kvietimo finansavimo sąlygų aprašų pristatymuose. Viso šiuose seminaruose dalyvavo 60 asm. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius ir Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Olga Urbonienė.

Informacinių seminarų metu buvo pristatyti „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015˗2023 m.“ vietos projektų paraiškų kvietimo Nr.2 priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ finansavimų sąlygų aprašai.

Bendradarbiavimo veiklų projektų tikslas –skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių dalyvių ir teritorinių vienetų, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis infrastruktūra bei ištekliais. Siekiama apjungti bent 2 rajono seniūnijų gyventojus bendroms ekonominę naudą teikiančioms veikloms sukuriant bent 3 darbo vietas. O taip pat pritraukti turistus, išnaudojant ne vienos, o kelių bendruomenių turimus kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius ir kulinarinio paveldo išteklius.  Informaciniai renginiai vyko siekiant paskatinti bei užnorinti būsimus paraiškų teikėjus dalyvauti projektinėje veikloje.

Finansavimo sąlygų aprašų pristatymai vyko:

kovo 7 d. Josvainių kultūros centre, kuriame dalyvavo Krakių, Josvainių, Pernaravos seniūnijos bendruomenių atstovai.

Kovo 12 d. Akademijos mstl., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, kuriame dalyvavo Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijos bendruomenių atstovai.

Kovo 14 d. Kėdainių Kalbų mokykloje dalyvavo Vilainių, Surviliškio ir Pelėdnagių seniūnijos bendruomenių atstovai. O taip pat Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, kuris atsakė į jam užduotus klausimus dėl rajono savivaldybės lėšų prisidėjimo prie projektinės veiklos.

Kovo 16 d. Truskavos seniūnijoje, informacinis renginys vyko  Šėtos ir Truskavos seniūnijos bendruomenėms. Renginyje dalyvavo 11 atstovų iš Okainių, Truskavos, Šėtos ir Pavermenio bendruomenių.

 

 

Back to top