Trečiojo kvietimo galimybe pasinaudojo penki pareiškėjai

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė trečiąjį kartą (nuo balandžio 10 d. iki gegužės 31d.) pakvietė rajono kaimiškose vietovėse gyvenančius pareiškėjus teikti vietos projektus pagal 2 priemones:
1. „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas: Leader -19.2-4.2 ir
2. „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti, kodas: Leader -19.2-6.4
Kvietimui buvo skirta 445 743Eur suma, o didžiausia galima vieno projekto paramos suma -55 837 Eur. Tačiau kvietimui pasibaigus gautos tik 5 projektų paraiškos. Šį kart populiaresnė buvo antroji veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti, kodas: Leader -19.2-6.4, pastarajai, paramai gauti pateiktos net 4 rojektų paraiškos ir tik viena – pagal pirmąją veiklos sritį.
Linkime sėkmės pareiškėjams, o kitiems -raginame nesnausti ir iš anksto pradėti ruoštis kitiems kvietimams.

Back to top