Kviečia teikti paraiškas organizacijos veiklos finansavimui

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. AD-1-821 „Dėl Kėdainių rajono bendruomeninių organizacijų veiklos finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšų“ kviečia rajono bendruomenines organizacijas teikti paraiškas finansavimui gauti.

Paraiškas organizacijos veiklos finansavimui iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauti gali teikti rajono savivaldybėje registruotos, kaimo vietovėse veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Prioritetai teikiami bendruomeninėms organizacijoms, kurios:

1) veiklą vykdo organizacijos nuosavybės teise priklausančiose patalpose;

2) turi tęstinių įsipareigojimų 5 metus drausti Lietuvos kaimo plėtros 2007˗2013 metų programos lėšomis sukurtą ir/ar įsigytą turtą.

Nustatytos formos paraiškos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. iki 2018 m. liepos 23 d. 16 val.

Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Prie paraiškos turi būti pridėta:

1) juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašau ir antspaudu, nurodant, kad kopija tikra;

2) dokumentas (įgaliojimas), suteikiantis teisę pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne paraišką teikiančios organizacijos vadovas);

3) paraišką teikiančios bendruomeninės organizacijos teisės į nekilnojamąjį turtą patvirtinimo dokumento (patalpų panaudos (nuomos) sutarties, VĮ Registrų centro pažymos ir kt.) kopija, jei finansavimo prašoma pagal Kėdainių rajono bendruomeninių organizacijų veiklos finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 punktus.

Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti.

Konkurso dokumentus rasite rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.kedainiai.lt →Nevyriausybinės organizacijos → Naujienos).

 

Informacijos šaltinis: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos informacija, 69576

 

 

 

Back to top