Dalykinė kelionė svetingoje Gruzijoje

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 25 atstovų grupė Oni bendruomenės kvietimu rugsėjo 5-12 dienomis lankėsi Gruzijoje.

Išvyka dalinai buvo finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto bendruomeninės veiklos stiprinimo programos lėšų. Išvykos tikslas – susipažinti su Gruzijos vakarų regiono ekonomine ir socialine politika, aptarti bendruomenių partnerystės ir bendradarbiavimo vaidmenį stiprinant kaimiškųjų vietovių patrauklumą.

Išvykos metu įvyko dalykinis susitikimas su Oni savivaldybės ir pilietinės visuomenės atstovais, lankėmės menų inkubatoriuje, kultūros centre dalyvavome edukacinėje programoje.

Išvykos metu turėjome galimybę susipažinti su Gruzijos tradicijomis bei papročiais, kulinariniu paveldu, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimu, pristatėme savo bendruomenių veiklą ir gaminamą produkciją.

 

Back to top