Kviečiame dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje

Kviečiame atvykti į VPS valdymo organo vietos projektų atrankos komitetų posėdį (toliau -PAK), kuris vyks  spalio 31 d. 15 val. Kėdainių r. VVG biuro patalpose, adresu Pirmūnų g.13, Kėdainiai.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl pritarimo VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, kodas LEADER-19.2-SAVA-3 vietos projektų.
Back to top