Vyko kvietimo Nr. 4 PAK posėdis

Spalio 31d. vyko VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu svarstyta, dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015 -2023 m.“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, kodas LEADER-19.2-SAVA-1, atrankos.

Posėdžio metu nutarta, jog vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto sudėties teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, pritarti trims Kvietimo Nr. 4 vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą:

  1. Tiskūnų bendruomenės centro projekto „Tiskūnų bendruomenės socialinių paslaugų ir verslo centras, Nr. KĖDA-LEADER-6B-D-S-4-1-2018“, kuriam vertinimo metu nustatyta preliminari paramos lėšų suma iki 78 175,10 Eur. su PVM.
  2. VšĮ Langakių savarankiško gyvenimo namai projekto „Langakių savarankiško gyvenimo namai“ Nr. KĖDA-LEADER-6B-D-S-4-2-2018, vertinimo metu nustatyta preliminari paramos lėšų suma iki 78 184,80Eur. (su PVM).
  3. Asociacija „Trinus“ projekto „Jaunimo namų „Trinus troba“ įkūrimas“, Nr. KĖDA-LEADER-6B-D-S-4-3-2018, vertinimo metu nustatyta preliminari paramos lėšų suma iki 78 182,54 Eur. (su PVM).

Back to top