KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kėdainių rajono VVG įgyvendina „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau- VPS) , Nr.42VS-KK-15-1-06669-PR001.

Kviečiame atvykti į VPS valdymo organo vietos projektų atrankos komitetų posėdį Nr. 5 (toliau -PAK), kuris vyks sausio 16 d. 15 val. Kėdainių r. VVG biuro patalpose, adresu Pirmūnų g.13A, Kėdainiai.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl pritarimo VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) ir veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (LEADER-19.2-7.6) vietos projektų.
  2. Dėl pritarimo VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) vietos projektų.
  3. Dėl pritarimo VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) vietos projektų.
Back to top