Krakių bendruomenės centrui skirtas finansavimas

Dar pernai Krakių bendruomenės centras antrojo kvietimo metu pateikė vietos projekto paraišką „Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų maisto produktų pristatymui į rinką, įkūrimas“ pagal veiklos sritį „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ projektų konkursui ES paramai gauti.

Neseniai mus pasiekė žinia, jog 2019-02-21d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-37, vietos projektui skirta paramos suma – 45116,00Eur. Pareiškėjas prie VP planuoja prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios sudarys 11 278,89 Eur.

Projekto tikslas – įkuriant viešąją erdvę skatinti vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją. Skatinti maisto produktų gamintojų bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos ir kokybės valdymo veiklą ir turint tikslą, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją, plėtojant maisto tiekimo grandinės organizavimą.

Siekiami projekto rezultatai:

  1. Kėdainių r. sav., Krakių mstl., bus įrengtas– pastatas, skirtas vietos gamintojų produkcijos populiarinimui, pardavimų skatinimui bei edukacinių renginių organizavimui.
  2. Sukurta ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyta 1 (viena) darbo vieta (etatas) kaimo gyventojui.
  3. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegtos produkto (paslaugos) ir technologinio proceso inovacijos.

Sveikiname pareiškėjus ir linkime sėkmingų darbų!

 

 

 

 

Back to top