Šaukiamas visuotinis VVG narių susirinkimas

Kviečiame Kėdainių rajono vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime, kuris  vyks 2019 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienį) 15.15 val. Kėdainių kalbų mokyklos aktų salėje, adresu Pirmūnų g.13A, Kėdainiai.

Susirinkimo metu bus tvirtinama Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m., vyks VVG valdymo organų rinkimai, bus svarstomi kiti klausimai.

Apie dalyvavimą susirinkime prašome pranešti išanksto iki balandžio 23  d. el. paštu: ausravaidotiene@gmail.com.

 Darbotvarkė:

15.15 –  15.30 Narių registracija
15.30 – 15.40 Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai

Balsavimo būdo nustatymas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

15.40 – 16.00  1. Dėl Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo
15.50 – 16.00 Pasisakymai
16.00 – 16.30 2. Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo
16.20 – 16.30 Pasisakymai
16.30 – 17.00 3. Kėdainių r. VVG valdybos narių rinkimai
16.50 – 17.00 Pasisakymai
17.00 – 17.20 4. Kėdainių r. VVG pirmininko rinkimai
17.10 – 17.20 Pasisakymai
17.20 -17.30 5. Kėdainių r. VVG revizoriaus rinkimai
17.30 – 18.00 6. Kiti klausimai:

6.1. Dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, Karklėje (birželio 7-9 d.).

6.2. Dėl Kėdainių krašto kaimo bendruomenių sąskrydžio, rugpjūčio 3 d. Akmenių dvare, Pelėdnagių sen.

6.3. Dėl tarptautinės kelionės krypties pasirinkimo.

Back to top