Dėmesio pareiškėjams!

Naujai teikiamiems vietos projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, galės būti finansuojamos netiesioginės išlaidos.Žemės ūkio ministerija patvirtino netiesioginių išlaidų skaičiavimo metodiką – fiksuotąją normą, todėl nebereikės teikti kainos pagrindimo dokumentų. Pagal naująją tvarką, netiesioginės išlaidos bus tokios išlaidos, kurios neišvengiamai būtinos projektui administruoti, pvz., atlyginimas projekto vadovui arba buhalteriui.

Lektorės R. Padalevičiūtės  pranešimą  rasite čia: „Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma vietos projektuose”, kuris Jus iš anksto supažindins su galimybėms vietos projektuose taikyti netiesiogines išlaidas pagal fiksuotąją norma.

Back to top