LEADERIAI, KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES

Balandžio 9-14 d. Kėdainių rajono VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė dalyvavo tarptautinėje Europos parlamento konferencijoje drauge su kitais Lietuvos VVG tinklo nariais.

Konferencijoje dalyvavusi Europos Komisijos atstovė Karolina Jasinska-Muehleck akcentavo, kad reformuodama BŽŪP, Europos Komisija siekia supaprastinimo, subsidiarumo ir tikslingumo. Tačiau šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovas Achim Irimescu kritikavo Europos Komisijos reformą – anot p. Irimescu, Europos Komisijos planai veikiau primena ne evoliuciją, o revoliuciją, nes EK planuoja perkelti didelę administracinės naštos dalį ant valstybių narių pečių, o šiuo metu taip sėkmingai veikiančios Vietos veiklos grupės po BŽŪP reformos gali virsti strategijų įgyvendinimo prievaizdais, pareigūnais, atitrūksiančiais nuo realių vietos bendruomenės poreikių.

Pirmas kartas per 15 metų, kai VVG tinklo vardu buvo galima pristatyti Vietos veiklos grupių ir bendruomenių gyvenimą, nuveiktus darbus, kylančius iššūkius ir problemas. Konferencijos pirmojoje dalyje esamą situaciją ir perspektyvas pristatę organizatoriai – trys EP nariai. Europos Parlamentas kategoriškai nepritaria Europos Komisijos siūlomam Bendrosios žemės ūkio politikos bei jos antrojo – Kaimo plėtros ramsčio finansavimo mažinimui. Europarlamentarų nuomone, ne ES ūkininkai ir regionų gyventojai kalti dėl šiuo metu Europos Sąjungą ištikusių sunkumų, tokių, kaip D. Britanijos siekis pasitraukti iš Bendrijos ir atitinkamai išsinešti dalį bendro ES biudžeto. Tad ne ūkininkai ir ne kaimo bei regionų gyventojai turi mokėti šių sunkumų kainą – ES privalo solidariai išspręsti biudžeto trūkumo problemą ir rasti pakankamas lėšas tiek BŽŪP, tiek Kaimo plėtros priemonių finansavimo tęstinumui.

Lietuvos ir Ignalinos VVG bendradarbiavimo patirtį pristatė Ignalinos VVG VPS administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė. Lietuvos VVG tinklo pirmininkas Povilas Saulevičius kalbėjo apie Leader programos įgyvendinimo problemas mūsų šalyje. Kaišiadorių VVG atstovė Auksė Degutytė pristatė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo patirtį. Lietuvos VVG tinklo partneriai iš Sakartvelo papasakojo kaip jiems sekasi išbandyti Leader metodą savojoje šalyje.

Leader metodas įvardinamas kaip sėkmingas bendruomenių aktyvinimo ir kaimo vietovių vystymo instrumentas, kuriam žadama tolesnė ateitis naujuoju finansiniu laikotarpiu. Europos Parlamente įvyko konferencija „LEADER‘iai kuriantys vietos bendruomenes. Leader vaidmuo BŽŪP, pasiekimai ir perspektyvos po 2020 m.“ Lietuvos VVG turėjo unikalią progą išsakyti problemas ir pateikti pasiūlymus programos tobulinimui tiesiogiai Europos parlamento nariams, Europos Komisijos atstovams, užsienio šalių kolegoms ir bendruomenių atstovams iš Lietuvos.

Parengė Aušra Vaidotienė

Back to top