Kėdainių rajono VVG dalyvavo apskrities susitikime

Liepos 17 d. Raseiniuose įvyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) susitikimas.

Susitikimo metu VVG administracijų darbuotojai dalinosi savo patirtimi įgyvendinant vietos plėtros strategijas (toliau -VPS) bei administruojant vietos projektus, aiškinosi šiuose procesuose diskusijų keliančius klausimus. Šiame susitikime daug dėmesio buvo skirta galimiems ateinančio laikotarpio (2021 – 2027 m.) principams bei veiklos modeliams.

 

Kauno apskrities VVG ateinančiame finansiniame laikotarpyje VVG veiklos modelį mato kaip nedaug pakitusį nuo dabartinio, t. y. kaimiškos VVG lieka veikti kaimiškose teritorijose, gali rinktis monofondiškumą arba daugiafondiškumą. Tačiau savo teritorijose veikia ne tik su LEADER, bet plačiau dirba su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF).

Šiuo atveju per VVG paramos kreiptis galėtų kaimo vietovėse veikiantis verslas, ūkininkai, kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės administracijos ir kitos įstaigos.

Visos investicijos kaimo vietovėse būtų finansuojamos principu „iš apačios į viršų“. Antrasis modelis – kaimiškos VVG lieka veikti kaimiškose teritorijose ir vykdo daugiafondę veiklą savo teritorijoje mastu, dirba ne tik su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF), bet ir su Europos socialinio fondu (ESF), Europos regioninės plėtros fondu (ERPF). Šiuo ir kitus galimus programos įgyvendinimo modelius šiuo metu svarsto visos vietos veiklos grupės, vėliau bus prieita bendros pozicijos ir teikiami pasiūlymai Žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM).
Susitikimo metu buvo dar kartą aptarta vietos plėtros vertinimo metodika, kuri kol kas yra preliminari. ŽŪM ją planuoja patvirtinti rugpjūčio mėnesį.

Vietos veiklos grupės dar kartą išreiškė nuomonę, jog tokios vertinimo metodikos turi būti rengiamos, kartu su finansavimo taisyklėmis. Tuomet VVG įgyvendindamos VPS galėtų jas įgyvendinti atsižvelgiant į metodikoje suplanuotus vertinti svarbiausius kriterijus. Šiuo metu vyksta taip, jog įgyvendinimas įpusėjęs, vertinimas numatytas 2019 m. gruodžio 31 dienai, o vertinimo metodika pasirodys tik likus keturiems mėnesiams iki vertinimo pradžios. O šis vertinimas turės įtakos 20 procentų VPS lėšų tolimesniam naudojimui finansuojant projektus.

Kauno r. VVG išreiškė pastebėjimą, kad jie šį rudenį išnaudos 80 procentų VPS lėšų, skirtų vietos projektams finansuoti ir negalės skelbti naujų kvietimų, kol bus vykdomas tarpinis vertinimas. ŽŪM suplanuoja tarpinio vertinimo trukmė – 8 mėnesiai.
Diskutuota apie rudenį planuojamą Kaimo parlamento sesiją Raudondvaryje. VVG aptarė, kad bendradarbiaus su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir organizuos bendrą apskrities diskusiją prieš Parlamentą.

Susitikimo metu paliesta ir labai svarbi visoms Lietuvos vietos veiklos grupėms tema – Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) veiklos aktyvumas ir veiklos principai. Buvo aptarta pateikta paraiška Kaimo tinklui bei planuojamos veiklos. Taip pat išsakyti nuogąstavimai, kad šiuo metu tinklo vienasmenis valdymo organas gali neatitikti reikalavimų, nes asmuo užimantis šias pareigas yra atsistatydinęs iš savo VVG pirmininko pareigų, tačiau joks oficialus raštas VVGT nepasiekė.

Susirinkimo dalyviai nutarė ir įpareigojo VVGT valdybos narę nuo Kauno apskrities K. Švedaitę-Damašę inicijuoti VVGT valdybos posėdį dėl organizacijos valdymo, esant poreikiui inicijuoti visuotinį narių susirinkimą.

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija ir nuotraukos © 2019. Visos teisės saugomos.

Back to top