Nevyriausybinių organizacijų forumas „Bendri tikslai – bendri darbai“

2019 m. lapkričio 20 d. viešbučio-restorano „Grėjaus namas“ konferencijų salėje vyko rajono nevyriausybinių organizacijų forumas „Bendri tikslai – bendri darbai“.

Forumo tikslas − stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir sutelktumą, sudarant galimybę tolimesnio bendradarbiavimo dialogui tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės institucijų bei įstaigų rajono savivaldybėje.

„Stiprios ir veiklios nevyriausybinės organizacijos yra svarbios ne tik patiems nevyriausybinių organizacijų atstovams, bet ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, nes jos yra partneris savivaldybei sprendžiant vietos bendruomenei aktualias problemas, teikiant socialines paslaugas, plėtojant socialinį verslą ar įgyvendinant kitas vietos bendruomenei svarbias iniciatyvas“, − tokiais žodžiais meras Valentinas Tamulis pradėjo Kėdainių rajono nevyriausybinių organizacijų forumą „Bendri tikslai ˗ bendri darbai“.

Remiantis Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje yra registruota apie 260 nevyriausybinių organizacijų, kurios veiklą vykdo vaikų ir jaunimo, kultūros, sporto, socialinės pagalbos ir sveikatos, pilietinių iniciatyvų, įvairių pomėgių ir poreikių srityse, pakankamai didelis yra bendruomeninių organizacijų, veikiančių rajono savivaldybėje, skaičius. Deja, dalis organizacijų yra tik registruotos, bet veiklos nevykdo. Ir tai yra dėl įvairių priežasčių: jose nebelikę aktyvių narių, neturi ir neieško lėšų veiklai vykdyti arba tiesiog „perdegė“ ir nebeliko iniciatyvos bei noro ką nors daryti.

Darbas su nevyriausybiniu sektoriumi savivaldybės kompetencijos srityje yra laikomas svarbia veikla. Jau trečią kadenciją veikia rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, šio mėnesio rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus patvirtinta rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba. „Struktūra sėkmingam nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimui suformuota. Kiek ji bus veikli, tai jau priklausys nuo kiekvieno iš mūsų“, − pažymėjo meras.

Džiugina tai, kad mūsų rajone vis atsiranda iniciatyvių žmonių, kuriems rūpi, kas vyksta, ar kas nevyksta rajone, bet reikėtų, kad vyktų, kad mato problemas ir nėra joms abejingi, kad patys imasi iniciatyvos pasirūpinti savimi ir aplinkiniais. Per 2019 metus mūsų rajone įsisteigė net 7 nevyriausybinės organizacijos, kurios pasiryžo dirbti su senjorais, skatinti fizinį vietos gyventojų aktyvumą, puoselėti mūsų tautos kultūros lobyną, kurie nusprendė padėti gyvenimo nuskriaustiems žmonėms.

Forumo metu buvo skaityti keli pranešimai. Jais informuota, pasidalinta patirtimi, žiniomis, planais. Susirinkusieji išklausė šiuos pranešimus bei pasisakymus:
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gairės nevyriausybinių organizacijų srityje, Aurelija Olendraitė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros klausimais.
2. NVO gyvavimo ciklo iššūkis: nuo įregistravimo iki išregistravimo, Mindaugas Samkus, Registrų centro projektų vadovas.
3. Aktyvių piliečių fondo pristatymas, Gabija Jakimavičiūtė, Atviros Lietuvos fondo projektų vadovė.
4. Vietos projektai: nuo idėjos iki jos įgyvendinimo, Mindaugas Kiznis, Nacionalinės plėtros instituto direktorius. Kristina Vainauskienė, Kėdainių miesto vietos veiklos grupės projektų vadovė.
5. Asmenų su negalia bendra situacija. Fizinis prieinamumas, Kristina Paulikė, VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė.
6. Savanorystė – tai erdvė ieškojimui, atradimui ir augimui, Deividas Judenis, Labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ direktorius.
7. Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos perspektyvos: susitarimai ir numatomi darbai, Danutė Mykolaitienė, Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.

Pagrindiniai NVO tarybos veiklos tikslai yra: teikti siūlymus Kėdainių rajono savivaldybės institucijoms bei įstaigomis dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO veiklos skatinimo; skatinti ir stiprinti savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą; vertinti ir teikti siūlymus savivaldybės institucijoms dėl vykdomų finansinės paramos programų ir projektų susijusių su NVO ar jų veikla ir kitas veiklas, skirtas rajono NVO sektoriaus stiprinimui ir jo atstovavimui.

„Taigi, prieš tai dirbus NVO taryba padarė tikrai nemažą darbą. Jos iniciatyva, kaip meras ir minėjo, nuo 2019 m. vidurio Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje yra įsteigtas nevyriausybinių organizacijų koordinatoriaus etatas, atlikta kitų didesnių ir mažesnių darbų. Naudodamasi proga norėčiau padėkoti prieš tai buvusiems NVO tarybos nariams už jų darbą, ir dvi kadencijas jai vadovavusiam pirmininkui Deividui Judeniui. Ačiū NVO koordinatorei Audronei Stadalnykienei“,sakė D. Mykolaitienė ir aptarė numatomus būsimus NVO tarybos darbus.

Rajono nevyriausybinių organizacijų forumas – tai rajono nevyriausybinių organizacijų susitikimo vieta, sudaranti galimybę tolesnio bendradarbiavimo dialogui tarp NVO ir vietos valdžios institucijų, tai vieta, kurioje dalijamasi vertinga patirtimi, mokomasi ir stiprinama organizacijų tarpusavio partnerystė. Šeštajame rajono nevyriausybinių organizacijų forume dalyvavo 82 dalyviai, kurių patirtys ir įžvalgos bus naudingos nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo praktikai vietos lygmeniu.

Forumo organizatoriai: Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė ir Kėdainių miesto vietos veiklos grupė.

Back to top