Pažangaus kaimo vystymosi problematika

Lapkričio 25d. Akademijoje, Kauno rajone rinkosi Kauno apskrities VVG atstovai į seminarą ,,pažangaus kaimo link“. Seminaro metu, itin daug dėmesio buvo skiriama pažangių kaimų vystymo problemai, kuri susijusi su tvaria kaimo plėtra. Lektorė prof. Dr. Vilma Atkočiūnienė sakė, jog būtina nustatyti individualiai kiekvieno kaimo vietovių pažangos ir pažangaus kaimo vystymosi varomųjų jėgų prielaidas. Atliekant tyrimą reiktų taikyti mokslinės literatūros, dokumentų, gerosios praktikos pavyzdžių analizes ir kitus metodus.

Buvo akcentuojama, jog pažangaus kaimo vystymosi modelis turėtų būti grindžiamas partnerystės organizacinio mechanizmo, t. y. informavimo, konsultavimo, įtraukimo ir dalyvavimo, sprendimais, kelių veiklų ir sinchroniškai veikiančių suinteresuotųjų funkcionavimu.

Pristatytos svarbiausios pažangaus kaimo vystymosi varomosios jėgos: tikslusis ūkininkavimas (žemdirbystė); skaitmeninės ir kitos atviros inovacijoms platformos; dalijimosi ekonomika; žiedinė ekonomika; bioištekliais (atsinaujinančiais) pagrįsta ekonomika; atsinaujinančioji energija; kaimo turizmas, apimantis ekologinį, sveikatai palankų maistą ir poilsį, rekreacinį turizmą; socialinės inovacijos kaimo paslaugų ir verslumo srityje; įtraukios socialinės infrastruktūros, partnerystės organizacinio mechanizmo kūrimas ir diegimas.

Dalyviams gerosios praktikos pavyzdžiai padėjo suvokti pažangaus kaimo vystymosi varomąsias jėgas ir pagrindines modelio dedamąsias.

Kėdainių r. VVG informacija

 

 

 

 

 

Back to top