Tiskūnuose vyko seminaras ,,Socialinis verslas ir bendruomenės“

Lapkričio 26d. Tiskūnų bendruomenės centre vyko seminaras ,,Socialinis verslas ir bendruomenės“.

Lektorė V. Atkočiūnienė, akcentavo, jog: socialinis verslo modelis išnaudoja rinkos mechanizmą kai pelno siekimas siejamas su socialiniais tikslais per pagrindinius verslumo, socialinių tikslų siekimą ir riboto pelno paskirstymą. Įvardijo tradicinio ir socialinio verslo skirtumus, naudą bendruomenei ir paslaugų gavėjams.

Pažymėjo, jog norint pradėti socialinį verslą yra būtina nustatyti kylančias vietos problemas, bendruomenės vaidmenį, funkcijas ir atlikti poreikių tyrimą. Svarbiausia, taikant socialines inovacijas remtis socialiai atsakingo verslo bei viešo ir privataus sektorių partnerystės ryšiais.

Renginio dalyviai įgijo žinių kaip įkurti socialinį verslą bei kaip atpažinti .

Kėdainių r. VVG infromacija

 

Back to top