KVIETIMAS Į KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINĮ ATASKATINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame Kėdainių rajono vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame narių susirinkime, kuris  vyks 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. Kalbų mokyklos aktų salėje, adresu Pirmūnų g.13A, Kėdainiai. Susirinkimo metu bus tvirtinama Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2019 m. veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m., revizoriaus ataskaita, svarstomi kiti einamieji klausimai.

Apie dalyvavimą ataskaitiniame susirinkime prašome pranešti iki kovo 22  d. el. paštu: ausravaidotiene@gmail.com.

VISUOTINIO ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

15.15 –  15.30 Narių registracija
15.30 – 15.40 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Balsavimo būdas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

15.40 – 16.50 Dėl Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo
15.50 – 16.00 Pasisakymai
16.00 – 16.15 Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimo
16.15 – 16.25 Pasisakymai
16.25 – 16.35 Revizoriaus ataskaita
16.35 – 17.40 Pasisakymai
17.40 – 18.00 Viešųjų paslaugų perdavimas, Pranešėja projektų vadovė Aušra Pulauskaitė, VšĮ Versli Lietuva.
18.00 – 18.10 Kiti einamieji klausimai:

Dėl asociacijos LAGDA mokesčio 2020 m. (autorių teisė viešai atlikti kūrinius bendruomenių organizuojamuose renginiuose)

Dėl tarptautinės kelionės krypties.

Kėdainių krašto bendruomenių šventė/sąskrydis liepos 25 d. Pernaravoje

Back to top