INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS 2020 M. KVIETIMUS

Kviečiame būsimus pareiškėjus iš anksto pradėti rengti vietos projektus pagal planuojamus kvietimus, kurie vyks:

1. Nuo: rugsėjo 15 d. iki spalio 30 d. Kvietimas vyks pagal strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.” priemonės ,,Bendradarbiavimas” veiklos sritis:

– „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą” (kodas LEADER-19.2-16.3);

– ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti” (kodas LEADER-19.2-16.4).

– „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)”, kodas LEADER-19.2-SAVA-3;

2. Nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 30 d.  Kvietimas vyks pagal strategijos priemones:

– „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai” (kodas LEADER-19.2-4.2).

– „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas” (kodas LEADER-19.2-SAVA-4).

Informuojame, jog kiekvienai VPS priemonei/veiklos sričiai rengiami skirtingi finansavimo sąlygų aprašai, kuriuose nurodomos detalesnės finansavimo sąlygos. Taip pat pareiškėjai/vietos projektų vykdytojai turi vadovautis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, (rasite čia:)

Daugiau informacijos apie vykstančius kvietimus informaciją galima rasti interneto svetainėje: http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/

 

Back to top