Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Konferencijoje taip pat dalyvavo Kėdainių rajono VVG primininkė-projekto vadovė A.Vaidotienė ir finansininkė V.Poderienė. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Svarbus LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese

Nežinantiems apie LEADER, tai – viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), ES startavusi 1991 metais, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Pagrindinis LEADER principas – skirtingų partnerių bendradarbiavimas arba partnerystė. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. LEADER iniciatyva Lietuvoje pradėta 2001 metais, o už šios priemonės įgyvendinimą yra atsakingos vietos veiklos grupės (toliau – VVG). VVG yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas – veiksmingai pasinaudoti ES skiriama parama siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiuo metu VVG tinklas vienija 49 Lietuvos kaimiškąsias VVG ir šių metų pabaigoje minės jau 13-ąsias veiklos metines.

Konferencijos šūkis „TU esi GALImybė“

Konferencijos svečiai sveikino susirinkusius ir linkėjo gerų emocijų bei rezultatų. Sveikinimo žodį tarė ir renginio vietos šeimininkas – Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Jis pasidžiaugė VVG veikla Lietuvoje ir padėkojo Alytaus r. VVG, kuri atsakinga už Birštono savivaldybės kaimiškosios teritorijos LEADER priemonės įgyvendinimą. Toliau pirmuoju ir visus dalyvius įkvėpusiu pranešimu – „TU esi GALImybė“ konferenciją pradėjo renginio organizatorė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė. „Šiame pranešime, leidau sau LEADER perfrazuoti į tokį žodžių junginį – „Tu esi galimybė“. Jeigu tu žinai, kad esi galimybė – vadinasi, jau žinai daug ir tuo gali užkrėsti kitus bei daug ką nuveikti.“ – kalbėjo K. Švedaitė. Pranešime pristatyta VVG tinklo įgyvendinamų trijų projektų veiklos, kuriose pagrindinis dėmesys skirtas VVG kompetencijų tobulinimui bei veiklos viešinimui, gerųjų projektų pavyzdžių sklaidai. Pranešimą vainikavo „premjera“ – įspūdingai, raidė po raidės, buvo atidengtas naujos VVG tinklo interneto svetainės pavadinimas www.leadertinklas.lt. „Nuo šiol čia galima rasti informaciją apie VVG tinklo veiklą ir visas Lietuvos kaimiškąsias VVG bei, žinoma, geruosius LEADER projektų pavyzdžius iš visų Lietuvos kraštų“ – džiaugėsi K. Švedaitė.

Patirčių ir informacijos mainai iš visos Lietuvos

Informacinę konferencijos dalį tęsė Utenos krašto VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė savo pranešimu „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos krašto VVG patirtis“, kuriuo skatino kolegas savo tikslams pasiekti ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pasidalino patirtimi įgyvendinat ne tik Vietos plėtros strategiją ir tarptautinius projektus, tačiau ir iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų įgyvendintus projektus.

Taip pat buvo apžvelgti ir Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) tarpinio pažangos vertinimo rezultatai iki 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateikta VPS įgyvendinimo statistika. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pastebėjo, kad nerimą kėlusi mintis dėl itin sunkiai įgyvendinamos užduoties – VVG pasiekti darbo vietų kūrimo rodiklius, nepasitvirtino. „Džiugu, kad su šiuo rodikliu VVG tvarkosi puikiai“- kalbėjo I. Javičienė.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė šiuo metu turimą vietos plėtros strategijų įgyvendinamą statistiką bei pasidžiaugė, kad dauguma VVG jau yra įgyvendinusios daugiau nei pusę savo VPS suplanuotų veiklų.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė Alytaus r. VVG atstovės Henrietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Pranešėja pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai.“ – sako H. Miliauskienė.

Kaišiadorių r. VVG pasidalino tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė vykdomą tarptautinį projektą „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis”. Pranešėja akcentavo, kad projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių r. jaunimas turėjo puikią galimybę gilintis į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Projektų veiklos užfiksuotos video reportažuose, kuriuos galima rasti Kaišiadorių r. VVG YouTube kanale.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį – ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Teritorinio bendradarbiavimo patirtį pristatė ir Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakavičiūtė-Staniunaitienė pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis“. Kaip sakė pranešėja – projekto iššūkiu tapo neįgaliųjų integracija į projektų veiklas. Buvo organizuotas jų žygis. Tačiau pranešimo metu rodyta vaizdinė medžiaga parodė, kad visos veiklos buvo įgyvendintos aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams. Plačiau apie projekto veiklas Trakų krašto VVG interneto puslapyje.

Nepamiršta buvo ir socialinio verslo tema. Konferencijoje dalyvavusios Socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir VšĮ „Geri norai LT” vadovė  Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, kurios gvildeno socialinio verslo temą pristatydamos pranešimą „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės“ bei vykdė konsultacijas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Kėdainių rajono VVG administracijos darbuotojos: A. Vaidotienė ir V. Poderienė:

LEADER svarba ir pasiūlymai ateičiai

Konferenciją užbaigė dalyvių darbas atskirose grupėse: individualiose socialinio verslo konsultacijose ir pažangaus kaimo prototipo kūrimo tema. Visos konferencijos metu dalyviai teikė pasiūlymus LEADER/VVG ateičiai, kuriuos Vietos veiklos grupių tinklas apibendrins tolimesnei diskusijai su nariais ir atsakingoms institucijoms dėl pasiūlymų realizavimo. Svarbu paminėti, kad tik LEADER programos pagalba VVG ir vietos projektų vykdytojai įgyvendina įvairias idėjas, aktyvina bendruomenes ir jaunimą kaime, kuria darbo vietas, skatina bendruomeninį ir socialinį verslą. „Gaila, kad ne visada geri darbai „skamba garsiai“ – teigia K. Švedaitė – „bendruomenės atlikdamos gražius darbus ne visada jais pasigiria, išlieka kuklūs. Taigi svarbiausia visas vykdomas veiklas „kuo garsiau“ viešinti, kad ir kiti „užsikrėstų“ geraisiais pavyzdžiais!”

Kviečiame apsilankyti VVG tinklo internetinėje svetainėje www.leadertinklas.lt arba Facebook puslapyje ir sekti naujienas apie geruosius VVG vykdomų projektų pavyzdžius. Ir atmink – TU esi GALImybė! Kreipkis į savo kaimo teritorijos VVG ir apie tai sužinok plačiau!

Back to top