Kvietimas Nr.10 teikti vietos projektus

Kėdainių rajono VVG kviečia teikti vietos projektų paraiškas nuo 2020.10.26 iki 2020.12.18, adresu: Pirmūnų g. 13A Kėdainiai, pagal dvi priemones:

  1. Priemonė „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-16.3.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos/parama teikiama: viešiesiems, pelno nesiekiantiems, tačiau turizmo srautus generuojantiems bei prielaidas naujų verslų ir darbo vietų sukūrimui kuriantiems vietos projektams. Parama teikiama viešiesiems, ne pelno projektams, t. y. tokiems projektams, kurie teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius ir iš kurio partneriai nesiekia gauti naudos, o gaunamas pelnas yra investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą.

Parama skiriama infrastruktūros/įrangos, reikalingos turizmo paslaugoms ir maršrutams kurti bei plėtoti, sutvarkymui ir/ar įrengimui/įsigijimui.

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu!

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –  161 283 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai) .

 

  1. Priemonė ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4

Pagal šią priemonę remiamos veiklos/parama teikiama: viešiesiems, ne pelno projektams, kurie teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius ir iš kurio partneris (-iai) nesiekia gauti naudos, o gaunamas pelnas yra investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą. Vykdomas vietos projektas bus ne pelno siekiantis, tačiau turės būti generuojantis pajamas, užtikrinsiančias paramos lėšomis sukurtų naujų darbo vietų išlaikymą.

Veiklos sritis skirta skatinti bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja įvairių sričių vietos gamintojai (amatininkai, smulkus verslas, kiti gamintojai) ir kuris apima daugiau nei vienos bendruomenės/kaimo teritoriją.

Šia veiklos sritimi siekiama paskatinti naujų produktų, inovacijų ir technologijų plėtrą bei sudaryti prielaidas gamintojams padidinti gaminamų produktų konkurencingumą ir gauti didesnes pajamas bei patenkinti vartotojų poreikį vietinės kilmės gaminiams bei maisto produktams.

Investicijos yra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu!

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys: NVO ir bendruomeninės organizacijos.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 48 832 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai).

 

 

Back to top