Kvietimo NR. 11 metu gautos 7 vietos projektų paraiškos

Kvietimo Nr. 11 metu surinktos 7 paraiškos paramai gauti. Iš jų net keturios – 34.726,73Eur. sumai, skirtos Kultūros savitumui (pagal priemonę ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER19.2-SAVA-4). Pagal šią priemonę paraiškas pateikė:

  • Asociacija Surviliškio bendruomenė, projektas „Tėviškės man niekas nepakeis“, prašoma paramos suma -8 402,44Eur.
  • Lančiūnavos bendruomenės centras, projektas – „Lančiūnava vakar ir šiandien“, prašoma paramos suma -9 763,70Eur.
  • Asociacija „Beržų bendruomenė“, projektas – „Beržų bendruomenės kultūros savitumo horizontais“, prašoma paramos suma – 9 770,05Eur.
  • Visuomeninė organizacija „Beinaičių bendruomenės centras“, projektas – „Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“, prašoma paramos suma – 6 790,54Eur.

Trys vietos projektų paraiškos -135.518,15Eur. sumai, skirtos ŽŪ perdirbimui pagal veiklos sritį  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4, kurias pateikė:

  • Ilona Jačunskienė, projektas – „Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios gamybos įkūrimas“, prašoma paramos suma – 48 360,75Eur.
  • MB „Sodyba pas bitininką“, projektas – „Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių kaime“, prašoma paramos suma – 38 478,00 Eur.
  • UAB „Įvairios sultys“, projektas – „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“, prašoma paramos suma -48 679,40Eur.

Linkime sėkmės visiems pareiškėjams!

Back to top