Papildomai skirta lėšų pereinamojo laikotarpio KPP priemonėms

Žemės ūkio ministerija padidino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) finansavimą pereinamuoju laikotarpiu. KPP priemonėms 2021-2022 m. iš viso papildomai skirta 672,38 mln. Eur. Skyrus papildomų lėšų bus ne tik įgyvendinami papildomi investiciniai projektai, didinantys žemės ūkio konkurencingumą, bet ir vykdomos aplinkosaugos veiklos bei skatinama verslų plėtra.

Siekiant užtikrinti, kad veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ parama nenutrūktų, papildomai skirti 30 mln. Eur. Planuojama paremti 20 investicinių projektų.

Veiklos sričiai „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ nuspręsta skirti dar 13,52 mln. Eur, kad būtų finansuojami 2020 m. projektai, viršiję kvietimui skirtą sumą, bet surinkę tiek pat balų, kaip ir projektai, kuriems kvietimui skirtos paramos pakako. Įgyvendinant projektus, finansuojamus šiomis lėšomis, bus suteikta galimybė pradėti savarankišką veiklą ir papildomai kaime sukurta 330 naujų darbo vietų.

Didelio pareiškėjų susidomėjimo sulaukdavusiai veiklai „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ nuspręsta papildomai skirti 5 mln. Eur. Už šias lėšas planuojama papildomai sukurti 100 darbo vietų.

Papildomi 11 mln. Eur bus skirti veiklos sričiai „Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu“. Su šiomis lėšomis galės būti įgyvendinti 35 bendradarbiavimo projektai.

Pagal priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ planuojama finansuoti 49 projektus, skiriant jiems papildomai 0,98 mln. Eur.

Veiklos sritims „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ ir „Parama VVG veiklai ir gyventojams aktyvinti“ yra atrinktos ir įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (VPS). Papildomai VPS įgyvendinimui skiriama 20,2 mln. Eur, iš jų 11,68 mln. Eur – EURI lėšos.

Vyriausybės programa – gyvybingas kaimas

Iniciatyva – Kaimo bendruomenių stiprinimas. Remsime vietos  gyventojų inicijuotą vietovės plėtrą, akcentuojant naujus iššūkius,  susijusius su darbo vietų kūrimu, klimato kaitos mažinimu, gyvenimo  kokybės kaime gerinimu. Pasitelkę vietos veiklos grupių lyderius ir kitus  aktyvius kaimo žmones, padėsime jaunimui ir kitiems žmonėms,  norintiems imtis nuosavo verslo, brandinti verslo idėjas ir finansiškai  paremsime jų įgyvendinimą. Skatinsime įgyvendinti bendruomeninio ir  socialinio verslo idėjas.

Šios iniciatyvos įgyvendinimo veiksmai:

Remti kaimo vietovių vietos plėtros strategijas, orientuotas į vietos  poreikius, ypač į užimtumo didinimą, gyvenimo kokybės kaime gerinimą  ir aplinkos tausojimą, ypatingą dėmesį skiriant antrinio panaudojimo ir  maisto švaistymo mažinimo iniciatyvoms.

Parengti        Sumaniųjų    kaimų            plėtros           koncepciją, siekiant paskatinti sumanią                     ir darnią        vietos                      plėtrą,           kaimo patrauklumą, paremti bandomuosius sumaniuosius kaimus.

Back to top