KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau- VPS) , Nr.42VS-KK-15-1-06669-PR001. VPS valdymo organo vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau -PAK) vyks balandžio 26 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje).

Darbotvarkė:

  1. Dėl pritarimo VPS priemonės veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2) vietos projekt
  2. Dėl pritarimo VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER2-SAVA-4) vietos projektams.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Back to top