Kėdainių r. VVG valdyba patvirtino dar 7 projektus!

Balandžio 26 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje) vyko Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu nutarta „Pritarti vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą”. Patvirtinti nauji 7 vietos projektai. 3 verslo projektai, pagal VPS priemonės veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2)  ir 4 bendruomenių veiklų projektai, pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-2-SAVA-4).

  1. Pareiškėjo MB „Sodyba pas bitininką“ vietos projektas „Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių kaime“ (KĖDA-LEADER-3A-D-11-5-2021), pateiktas pagal VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2).
  2. Pareiškėjo „Įvairios sultys“ vietos projektas „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“ (KĖDA-LEADER-3A-D-11-7-2021), pateiktas pagal VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kodas LEADER-19.2-4.2).
  3. Pareiškėjo Ilonos Jačunskienės vietos projektas „Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios gamybos įkūrimas“ (kėda- LEADER-3A-D-11-4-2021), pateiktas pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kodas LEADER-19.2-4.2).
  4. Pareiškėjo Lančiūnavos bendruomenės centro vietos projektas „Lančiūnava vakar ir šiandien“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-2-2021) pateiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4).
  5. Pareiškėjo Visuomeninės organizacijos „Beinaičių bendruomenės centras“ vietos projektas „Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-6-2021) pateiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4).
  6. Pareiškėjo Asociacijos „Beržų bendruomenė“ vietos projektas „Beržų bendruomenės kultūros savitumo horizontais“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-3-2021) pateiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4).
  7. Pareiškėjo Asociacijos Surviliškio bendruomenė vietos projektas „Tėviškės man niekas nepakeis“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-1-2021) pateiktas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER19.2-SAVA-4).

Linkime pareiškėjams sėkmės tolimesniuose vertinimo etapuose!

 

 

 

 

Back to top