Įgyvendinamos strategijos pažangos vertinimo rezultatas pasiektas

Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko įgyvendinamos Kėdainių r. VVG vietos plėtros strategijos (VPS) pažangos rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui (2021 m. ir 2022 m.) skyrimo. Vertinimo metu buvo nustatyta, jog įgyvendinamos strategijos pažangos vertinimo rezultatas pasiektas. Rodiklių pažangos lygis yra pakankamas, kad būtų skiriamos lėšos tolimesniam VPS įgyvendinimui.

VPS pažangai įvertinti buvo naudojami trys pagrindiniai rodikliai (pasiekti reikėjo 75 proc.): finansinio rezultatyvumo (pasiekta 77 proc.), fizinio rezultatyvumo (82 proc.) bei naujų darbo vietų kūrimo (114 proc.).

Ačiū projektų pareiškėjams, partneriams, VVG nariams, valdybai. Džiaugiamės, jog visi kartu pasiekėme šiuos puikius rezultatus ir galime keliauti į sekantį VPS įgyvendinimo etapą!

Back to top