KVIEČIAME VVG VALDYBOS NARIUS DALYVAUTI PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDYJE

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau- VPS) , Nr.42VS-KK-15-1-06669-PR001.Sausio 12 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu (Teams meeting platformoje) organizuojamas nuotolinis VVG valdybos narių susirinkimas, kurio metu vyks vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

DARBOTVARKĖ
1. Dėl pritarimo VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Bendradarbiavimas
įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei
vietos rinkoms plėtoti“ vietos projektui.
2. Dėl pritarimo VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių,
šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“) vietos projektui.

Maloniai kviečiame visus valdybos narius dalyvauti projektų atrankos posėdyje!

Daugiau informacijos teikiama telefonu: +370 657 54577.

Back to top