Kėdainiuose vyko konferencija „Sumanaus kaimo link“

Vasario 11d. sodyboje „Medžiotojų sostinė“ vyko konferencija „Sumanaus kaimo link“, kurioje dalyvavo ne tik projekto partneriai iš Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio, bet ir svečiai: iš Pakruojo, Raseinių, Zarasų, Prienų bei Kauno.
Dalyviai diskutavo apie naujus, inovatyvius projektus kaimo vietovėse, pasidalino ateities įžvalgomis Sumanaus kaimo klausimais ir naujo ateinančio finansavimo laikotarpio galimybėmis kaimiškose vietovėse. Kėdainių rajono VVG įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos srities ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ projektą „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė.
Dėkojame už aktyvų dalyvavimą VDU Žemės ūkio akademijos prof. dr. Vilmai Atkočiūnienei, Zarasų- Visagino VVG pirmininkui Arvydui Veikšrai Lietuvos VVG tinklo pirmininkei Kristinai Švedaitei, Kėdainių r. VVG vadovei Aušrai Vaidotienei bei Lazdijų, Radviliškio, Raseinių ir Pakruojo VVG nariams už bendrą darbą.
Buvo įdomu drauge ieškoti idėjų norint apjungti visus sumanaus kaimo bruožus. Sumaniesiems kaimams būdingi geri gyventojų elektroninio raštingumo įgūdžiai, socialinių ir kitų paslaugų prieinamumas, naujoviški ir pritaikyti sprendimai aplinkosaugos klausimais, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimas, tvarus žiedinės ekonomikos koncepcijos taikymas žemės ūkio ir maisto atliekoms, inovatyvių verslo galimybių didinimas ir darbo vietų kūrimas bei turizmui pritaikytas vietos kultūros paveldas ir t.t.
Back to top