Svarbi žinia NVO, VŠĮ ir BO iš FNTT!

Informuojame, jog Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu buvo nustatyta prievolė visiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais).

Remiantis Įstatymo 12 straipsnio 12 dalimi, įsigaliosiančia nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., nustatant kliento tapatybę, finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams bus draudžiama pradėti dalykinius santykius arba vykdyti vienkartinę piniginę operaciją ar sandorį, kai informacija apie kliento – juridinio asmens naudos gavėjus nebus pateikta JADIS arba kai informacija apie naudos gavėjus neatitiks jų turimos informacijos apie to paties kliento naudos gavėjus.

Tai reiškia, jog savo duomenis turite registruoti naujai sukurtame Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).

Duomenys apie naudos gavėjus JADIS yra renkami nuo 2022 m. trimis etapais:

I etapas  – nuo 2022 m. sausio mėn. duomenis gali teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių visi naudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys fiziniai asmenys;

II etapas – nuo 2022 m. gegužės mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves), kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys;

III etapas – nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. duomenis galės teikti visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys.

Duomenys į JANGIS gali būti teikiami tik elektroniniu būdu – prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos (https://www.registrucentras.lt/savitarna/), o šių duomenų pagrindu suformuoti naudos gavėjų sąrašai prieš pateikimą turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

INFORMACIJA: videovedliai dėl duomenų teikimo ir kita naudinga informacija yra paskelbti Registrų centro interneto svetainėje https://www.registrucentras.lt/p/1530, taip pat periodiškai apie tai komunikuojama Registrų centro socialiniuose tinkluose:

„Facebook“: https://www.facebook.com/RegistruCentras/posts/267097278942818

„LinkedIn“: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909785332796276736)

Back to top