Kėdainių r. VVG dalyvavo VVGT konferencijoje

Vietos veiklos grupių tinklas, paminėdamas LEADER sukaktį Lietuvoje, kovo 31 – balandžio 1d. Birštone surengė tarptautinę konferenciją „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas”.

Susirinko Lietuvos VVG atstovai, dalyviai iš LR Žemės ūkio ministerijos, NMA, taip pat Lenkijos VVG „Lider Pojezierza“ komanda bei kiti svečiai. Konferencijoje taip pat dalyvavo Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Vaidotienė.

Konferencija prasidėjo iškilmingu vėliavų įnešimu ir Lietuvos Respublikos himnu. Sveikinimo žodį tarė VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė, Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Dvi dienas trūkusioje konferencijoje, dominavo itin glaudžios partnerystės tema, kuri leistų įgyvendinti naujojo finansinio laikotarpio iššūkį Leader programai – „Sumanių kaimų” idėją.

Konferencija prasidėjo pranešimu ,,LEADER 20: Partneriai, projektai, rezultatai, patirtis, sumanumas”, kurį skaitė Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė. Švedaitė akcentavo partnerių svarbą ir VVG gebėjimus veikti kartu įgyvendinant bendradarbiavimo projektus, vietos plėtros strategijas, apie įgytą patirtį bei naujas galimybes įgyvendinti sumanaus kaimo projektus.

Molėtų r. VVG ,,Keisdamiesi keičiame” pirmininkė Dalia Mikelinskienė pristatė Molėtų rajono projektą, kuris veda Sumanaus kaimo link. Svečiai iš Lenkijos, atstovaujantys VVG ,,Lider Pojezierza”, skaitė pranešimą ,,Sumanaus kaimo projektų kūrimas Lenkijoje“. Vėliau Socio-demografinius pokyčius ir kaimo bendruomenių organizacijų vaidmenį visuomenėje apžvelgė dr. Edis Kriaučiūnas, Lietuvos socialinių mokslų centro ir Regionų bei miestų tyrimų skyriaus atstovas.

Konferencijos metu tai pat buvo apžvelgtos Lietuvos kaimiškų teritorijų raidos aktualijos. Kaišiadorių r. VVG pirmininkė, Janina Augustinavičienė ir Vilūnų kaimo bendruomenės pirmininkas, Eugenijus Cikanavičius, dalyvius supažindino su Kaišiadorių rajone įgyvendinamais projektais, sumanaus kaimo link žengiančiais bendruomeniniais verslais. Janina Augustinavičienė kalbėjo, jog VVG šiame laikotarpyje turėjo parodyti nemažai sumanumo, nes įgyvendinant socialinio ar bendruomeninio verslo projektus, teko sujungti verslą ir vietos bendruomenei ar socialiai pažeidžiamoms grupėms teikiamą naudą, o tai padaryti buvo nelengva, bet VVG sėkmingai susitvarkė su šiuo iššūkiu.

Po pietų konferencijos dalyviai pasiskirstę į grupes dalyvavo sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvėse ir iš moderatorių – Mindaugo Kiznio, Ievos Kudabaitės, dr. Ligitos Smagurauskienės gavę užduotis, turėjo sugalvoti bei parengti projektinius pasiūlymus pagal tris sumanaus kaimo temas: „Vietos ekonomikos projektai“, „Įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai“ bei „Sumanios vietos bendruomenės projektai“.

Antrojoje konferencijos dalyje vyko Sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvių, darbo grupių rezultatų pristatymas, aptarimas ir refleksija. Konferenciją vainikavo savarankiškas vietos projektų lankymas Alytaus, Prienų ir Kauno rajonų VVG teritorijose bei jų siūlomos edukacijos.

Dėkojame VVG tinklui už puikiai suorganizuotą konferenciją, įgytą įdomią patirtį bei žinias!

Kėdainių r. VVG informacija

 

 

 

Back to top