Jaunų žmonių įtraukimas į kaimo plėtros procesus

„Litfood“ tęsdama projekto „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ veiklas kviečia į seminarų ciklą „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“, kurie vyks skirtingose kaimiškosiose savivaldybėse.

Seminarai skirti jaunimui, VVG nariams, kaimo bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams dirbantiems ar ketinantiems dirbti su jaunimu kaimo vietovėse bei kitiems kaimo gyventojams.

Pasak seminarų lektoriaus, Mariaus Ulozo, seminarų metų bus diskutuojama ką reiškia būti jaunu, kaip galima jauniems žmonėms įsitraukti į kaimo plėtros procesus, ko trūksta, ar kas trukdo būti aktyviu ir lygiaverčiu bendruomenės nariu ir pan. „Praktinių užsiėmimų metų kalbėsimės, generuosime ir dalinsimės veiklos idėjomis bei drauge kursime socialinį bendruomenių žemėlapį – kas patinka, ką reiktų tobulinti.“, – sako M. Ulozas, Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas, penkiolika metų dirbantis su įvairiomis jaunimo organizacijomis.

Bendruomenė ir bendruomeniškumo aplinka jaunimui būtina kaip socialinio atsiskleidimo terpė, tačiau kaimo bendruomenių veiklose vis dar trūksta sistemingo jaunų žmonių įsitraukimo. Būtina skatinti jaunimo dalyvavimą bendruomeninėje veikloje, didinti jo užimtumą ir savarankiškumą, suteikti galimybes veikti išvien, ugdyti jaunimą taip, kad kiekvienas pagal savo poreikius ir išgales įgytų kompetencijų, būtinų aktyviai veiklai kaimo plėtros procesuose.

Seminarai vyks:

gegužės 5 d. Upytės tradiciniame amatų centre, Ėriškių g. 16B, Panevėžio r. Registruotis galite čia: http://inx.lv/FPe1 , tel. + 370 685 87511 bei el. paštu r.simbariene@litfood.lt

 birželio 7 d. – VDU žemė ūkio akademija, III rūmai, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.

 

Back to top