Vyks Kvietimo Nr.15 vietos projektų atrankos posėdis

Kovo 6d. 15 val. vyks Kėdainių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių posėdis dėl Kvietimo Nr.15 vietos projektų atrankos. Visų valdybos narių dalyvavimas būtinas!

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, Nr. LEADER-19.2-6.4, vietos projektams.
  2. Dėl pritarimo VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”, Nr. LEADER-19.2-7.2, vietos projektams.
  3. Dėl pritarimo VPS priemonės ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, Nr. LEADER19.2-SAVA-4 vietos projektams.

Kėdainių r. VVG administracija

Back to top