Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

Balandžio 13 d. 16 val. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kino salėje vyko Kėdainių rajono VVG visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinama Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m., patvirtinta Kėdainių rajono vietos veiklos grupės įstatų nauja redakcija, išrinkti nauji valdybos nariai. Pilietinę visuomenę atstovaus Nociūnų bendruomenės centro pirmininkė Birutė Cukanova, Sangailų kaimo bendruomenės pirmininkas Mantas Kučinskas, Gudžiūnų bendruomenės centro pirmininkė Vilma Povilauskienė, asociacijos Surviliškio bendruomenė pirmininkas Albinas Počiulpas, Josvainių bendruomenės centro pirmininkas Marius Žvikas, verslo sektorių atstovaus Justina Kočetova, Eglė Valuckaitė-Stašauskienė, Gediminas Sabulis, Mantas Župerka ir Egidijus Žaltauskas, vietos valdžią atstovaus Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja ir Justina Koriznaitė, Jaunimo koordinatorė. Kėdainių rajono VVG pirmininke išrinkta Aušra Vaidotienė.

Ačiū visiems nariams už dalyvavimą, o išrinktiems valdybos nariams linkime sėkmės ir aktyvaus dalyvavimo susirinkimuose.

Back to top