Vyko pirmasis valdybos posėdis

Rugsėjo 12 dieną vyko Kėdainių rajono vietos veiklos pirmasis Valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo išrinktas naujas Kėdainių rajono VVG valdybos pirmininkas Albinas Počiulpas. VVG valdybos nariai buvo supažindinti su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatomis, kaip tinkamai informuoti/deklaruoti savo viešuosius ir privačiuosius interesus bei pristatyta korupcijos prevencijos e. mokymų platforma. Aptarti kiti einamieji klausimai.

: Vyko pirmasis valdybos posėdis
Back to top