Skelbiamas Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursą (toliau – Konkursas) ir kviečia rajono bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas finansavimui gauti.

Konkurso tikslas – finansuoti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotų ir veikiančių bendruomeninių, jas vienijančių organizacijų veiklos projektus, skirtus bendruomeninės (-ių) organizacijos (-ų) instituciniam ir / ar bendruomeninės veiklos stiprinimui, bendruomenės narių (gyventojų) bendruomeniškumo iniciatyvų, įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus skatinimui ir viešųjų poreikių tenkinimui.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2023 m. spalio 25 d. 16.00val.

Konkursui paraišką teikti gali registruotas ir veiklą vykdantis Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje viešasis juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), kuris yra:

1) bendruomeninė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;

2) bendruomenines organizacijas vienijantis juridinis asmuo, įskaitant Kėdainių miesto vietos veiklos grupę ir Kėdainių rajono vietos veiklos grupę.  

Didžiausia galima vienam projektui skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 500 Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 100 Eur.

Atsakingas asmuo – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Daugiau informacijos apie Konkursą ir Konkurso dokumentus rasite: www.kedainiai.lt / Veiklos sritys / Nevyriausybinės organizacijos / Finansavimo galimybės

https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/nevyriausybines-organizacijos/finansavimo-galimybes/203

Back to top