Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybių bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimas

2023 m. spalio 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartį, kuria rajonų savivaldybės susitarė bendradarbiauti abipusiai reikšmingoje srityje – bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo ir plėtojimo srityje. Trejus metus bus siekiama stiprinti Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose veiklą vykdančias bendruomenines organizacijas, dalintis jų veiklos sėkmės istorijomis, kurti ir įgyvendinti bendrus projektus, užtikrinančius vietos bendruomeninių organizacijų institucinių kompetencijų didėjimą, viešųjų paslaugų teikimą.

Praėjusių metų lapkričio mėnesį Verėduvos kaimo bendruomenė (Raseinių r. sav.) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Paaluonio bendruomenės centru (Kėdainių r. sav.), Mirklių kaimo bendruomenė (Raseinių r. sav.) – su Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių rajono skyriumi.

2024 m. sausio 20 d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė asociacija Langakių bendruomenės centras (Kėdainių r. sav.) su asociacija Ariogalos bendruomenė (Raseinių r. sav.). 

Juodkaimių bendruomenės centras (Kėdainių r. sav.), rengdamas vietos projekto „Juodkaimių žolynų namai“ pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4), paraišką projekto partneriu pasirinko kaimų bendruomenę „Betygala“ (Raseinių r. sav.). Minėtos bendruomeninės organizacijos pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti vykdant bendras projekto veiklas.

Back to top