Kaimo plėtros Leader metodo programos ateities apžvalgą rasite čia:

Kėdainių rajono bendruomenių gaminama produkcija ir gaminiai:

2013 m. Kėdainių VVG bendruomenių  projektinė veikla, amatai, kulinarinis paveldas. 

2012 m.  Čia rasite pavyzdžius rankų darbo Kalėdinių atvirukųvokų ir žaisliukų, kuriuos galima užsisakius įsigyti.

Kėdainių rajono kaimiškųjų bendruomenių kontaktai

2011 – 2016 m. įgyvendinti projektai:

•  Vykdant projektų administravimo veiklą 2010 – 2016 m. Kėdainių rajone, VVG teritorijoje įgyvendinti 77 vietos bendruomenių ir kitų pareiškėjų projektai.

• 2016 m. įgyvendinta 207-2013m. Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros strategija

• 2011-2016 m. įgyvendintas projektas ,,Veikime ir tobulėkime kartu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės ,,Parama VVG veiklai įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritis ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“.

•  2014 m. įgyvendintas tarptautinis projektas  ,,ABC vietos gamintojams“.

•  2011 m. Įgyvendintas projektas ,,Kėdainių ir Jonavos rajonų vietos veiklos grupių tyrimo parengimas ir vykdymas, įgyvendinant LEADER metodą“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 m. programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“.

2014 m. Kėdainių r. VVG nominuota ,,Metų vietos veiklos grupe“ 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė sulaukė gerų naujienų – Anykščiuose vykusioje LEADER centro dešimtmečio šventėje kėdainiečiai įvertinti trimis nominacijomis. VVG pirmininkei įteikta padėka už puikius darbo rezultatus, Kėdainių r. VVG pripažinta „Metų vietos veiklos grupe“, bei padėkota už puikiai įgyvendinamą tarptautinį projektą „ABC vietos gamintojams“, o Ažytėnų bendruomenės centrui už įgyvendintą projektą „Meno ir kūrybos skrynelė“ įteikta padėka, nes ji pripažinta kaip versliausia bendruomenė.

Back to top