I KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Paraiškų rinkimo laikotarpis – nuo 2011 m. kovo 15 d. 8:00 val. iki  2011 m. balandžio 29 d. 16:00 val. I kvietimo informaciją rasite čia:

–  2011. 07.04. baigėsi vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimasDaugiau informacijos rasite čia:

               –  2011. 10. 07d. Nr. 1 kvietimo Tinkamumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr.2

–  2011. 10. 24 Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių kvietimo Nr. 1 vietos projektų paraiškųsąrašas Nr.3

I Kvietimo paraiškų suvestinė

II  KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Paraiškų rinkimo laikotarpis – nuo 2011 m. spalio 03 d. 8:00 val. iki  2012 m. sausio 31 d. 17:00 val.

– Vietos projektų paraiškų surinkimas pratęstas iki 2012 m. sausio 31 d. 17:00 val. II kvietimo informaciją rasite čia:

         – 2012.04.02 d. baigėsi vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas. Daugiau informacijos rasite čia:

         – 2012.07.12  Nr. 2 kvietimo Tinkamumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr. Daugiau informacijos rasite čia:

         – 2012. 07. 27 Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių kvietimo Nr. 2 vietos projektų paraiškų sąrašas Nr.2. Daugiau informacijos rasite čia:

II Kvietimo paraiškų suvestinė  

 

III KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS –  2012-12-19d. yra sustabdytas.

Paraiškų rinkimo laikotarpis – nuo 2012 m. spalio 1 d. 8:00 val. iki  2012 m. gruodžio 31 d. 16:00 val.   III kvietimo informaciją rasite čia:

                                IV KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 Paraiškų rinkimo laikotarpis – nuo 2013 m. sausio 10 d. 8:00 val. iki  2013 m. kovo 8 d. 16:45 val.   IV kvietimo informaciją rasite čia:

               –  2013. 04.12.d baigėsi vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas. Daugiau informacijos rasite čia:

               –  2013. 04. 29 d.baigėsi vietos projektų paraiškų Nr. 4 kvietimo pirmumo vertinimas. Skelbiami pirmumo  procedūros vertinimo rezultatai bei vertintų paraiškų sąrašas:            

              –  2013. 07. 08 d. baigėsi vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimas. Skelbiamas kvietimo Nr.4 Tinkamumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas:

               –  2013. 07. 18 Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių kvietimo Nr. 4 vietos projektų paraiškų sąrašas:

IV Kvietimo paraiškų suvestinė            

                                       

 V KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Paraiškų rinkimo laikotarpis – nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. 8:00 val. iki  2013 m. spalio 31 d. 17:00 val. Išsamesnę  V kvietimo informaciją rasite čia:

               –  2013. 11.26 baigėsi vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas. Daugiau informacijos rasite čia:

                – 2013.12.11 baigėsi vietos projektų paraiškų pirmumo vertinimas. Skelbiams kvietimo Nr.5 Pirmumo procedūrų vertinimo rezultatai bei vertintų paraiškų sąrašas:

               –  2013. 01. 29 d. Nr. 5 kvietimo Naudos ir kokybės vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašas Nr.2

               –  2014. 01. 22 Tinkamumos vertinimo reikalavimus atitikusių kvietimo Nr. 5 vietos projektų paraiškų sąrašas Nr.03

 V Kvietimo paraiškų suvestinė

Back to top