1. Kėdainių  ir Jonavos rajonų vietos veiklos grupių mokymo programos ,,Verslumo įgūdžių ugdymas kaime” parengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo metodinis informacinis leidinys, Kėdainiai, 2011m. Verslumo įgūdžiū ugdymo kaime. Metodinį informacinį leidinį galite rasti čia:

2. „Praktinis efektyviausių vietos pareiškėjų aktyvinimo priemonių taikymas įgyvendinant kaimo plėtros strategijas: teminiai kaimai – ateities perspektyvos“. Seminaro mokomąją medžiagą rasite čia: :

 3.  Vietos projektų, įgyvendinamų pagal priemones “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” (LEADER metodu) ir “Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”,  parengimas.   Mokomąją medžiagą rasite čia:

4. Rekomendacijos  dėl rezultato rodiklių „Kaimo gyventojų, besinaudojančių geresnėmis paslaugomis, skaičius“ ir „Naujai sukurtos darbo vietos“ skaičiavimo rasite čia:

5. Viešųjų pirkimų metodika. Širvintos, 2012 m. Mokomąją medžiagą rasite čia:

6. Kauno AVMI 2013, Pelno nesiekiančių juridinių asmenų mokestinė atskaitomybė. Mokomąją medžiagą rasite čia:

7. Kauno apskrities darbo birža. Darbo rinka. Darbo biržos teikiamos paslaugos. Mokomąją medžiagą rasite čia:

 

Dėmesio! Vyks anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai 2012-10-10

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą ,,Veikime ir tobulėkime kartu“ Nr. 4PV-KK-10-1-003883-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti bei aktyviai pritaikyti“. Pagal šį projektą Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultete (J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai)  vyks anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo kursai.

Pirmadieniais ir  trečiadieniais nuo š/m. spalio 17d. vyks anglų kalbos mokymai. Pirma grupė – pažengusiems, antra grupė – pradedantiesiems (viso 56 val.). Kiekvieną antradienį ir  ketvirtadienį nuo š/m. spalio 25d. vyks kompiuterinio raštingumo mokymai. Sudaromos 2 grupės. Pirma grupė – pažengusiems, antra grupė – pradedantiesiems (viso 80 val.).

Dėmesio! Vyks mokymai rajono bendruomenėm

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą ,,Veikime ir tobulėkime kartu” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ organizuoja mokymus rajono bendruomenių atstovams ir VVG administracijai. Pirma grupė:  vasario 23d. kovo 2 ir kovo 9d.; antra grupė:  kovo 1d.  kovo 10d. kovo 15d.; trečia grupė:  kovo 17, 24, 31d.; ketvirta grupė:  kovo 22,29 ir balandžio 5d.

Mokymai vyks Kėdainių VVG būstinėje. Mokymų trukmė – 3d.  8 val. 15 asmenų grupėse, nuo 10val. Daugiau Informacijos tel. 8 37 53190, 8 65754500 arba el.p.  kedainiuvvg@gmail.com; 

Pavyzdys dėl projekto paraiškos biudžeto skaičiavimo: VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL PRIEMONES “KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA” (LEADER METODU) IR “VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS”, PARENGIMAS.

VYKS INFORMACINIS SEMINARAS

Balandžio 20d. VVG biure, Didžioji g.8, vyks 4val. informacinis seminaras vietos veiklos grupės valdybos nariams ir administracijai ,,Projektų atranka ir vertinimas”.

Mokomasis renginys vyks Zarasuose

2011-08-18/19dZarasuose vyks konsultacinis – mokomasis renginys vietos projektų vykdytojams. Seminaro mokomąją medžiagą rasite čia :

                                                 (2011-09-25)   Vyks viešųjų pirkimų mokymai

Informuojame, kad š.m. spalio 6 ir 27 d., vyks viešųjų pirkimų mokomieji-konsultaciniai renginiai „Viešųjų pirkimų organizavimas LEADER paraiškų teikėjams“, lektorius  V. Zdanys. Renginio trukmė – 8 valandos. Iš kiekvienos asociacijos ar organizacijos kviečiame dalyvauti po 2 asmenis.

2011 m. spalio 06 d. (ketvirtadienis). Mokymai vyks Kėdainių r. savivaldybės salėje, III a. Renginio pradžia 10 val. (trukmė 8 valandos). 2011 m. spalio 27 d. (ketvirtadienis). Mokymai vyks Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre (Kėdainių M.Daukšos pagrindinė mokykla). Renginio pradžia10 val. (trukmė 8 valandos).

                                                      INFORMACINIS-METODINIS LEIDINYS

Kėdainių  ir Jonavos rajonų vietos veiklos grupių Mokymo programos ,,Verslumo įgūdžių ugdymas kaime” parengimo poreikio tyrimo ir verslumo įgūdžių skatinimo metodinis informacinis leidinys, Kėdainiai, 2011m. VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO KAIME  metodinį informacinį leidinį galite rasti čia:

Back to top