Vietos projektas „Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų gaminių pristatymui į rinką, įkūrimas“ KĖDA-LEADER-1A-D-12-2-2021

Paramos gavėjas – Gudžiūnų bendruomenės centras

Projekto įgyvendinimo vieta – Tujų g. 54, Gudžiūnų mstl., Kėdainių r. sav.

Įkurta kavinė „Gar2ma“

Įgyvendinant vietos projektą buvo įkurta viešoji erdvė, skirta vietos gamintojų bendradarbiavimui teikiant maitinimo ir edukacines paslaugas vietos gyventojams, atliktas viešosios erdvės remontas, įsigyta virtuvės įranga ir baldai, sukurtos 2 darbo vietos (naujai sukurtos darbo vietos yra skirtos maisto gamybos paslaugai teikti bei edukacijoms vykdyti).

Įgyvendintas vietos projektas yra ne pelno siekiantis, tačiau generuojantis pajamas. Projektas įgyvendintas partnerystėje su MB Piscator, UAB „Šlapaberžės konditerija“, MB „Lilės sūriai“, Tado Karpiko ūkis, Donatos Staugienės ūkis.

Vietos projektui skirta paramos suma – 48 177,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Puslapiai: 1 2 3

Back to top