Vietos projektas „Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų maisto produktų pristatymui į rinką, įkūrimas“, Nr. KĖDA-LEADER-1A-D-2-1-2018 / 42VS-PV-18-1-05947-PR001

Paramos gavėjas Krakių bendruomenės centras

Įgyvendinimo vieta J. Basanavičiaus g. 1, Krakių miestelis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. vasario iki 2020 m. birželio mėn., kurio tikslas įkurti viešąją erdvę skatinančia vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą: gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją. Skatinti maisto produktų gamintojų bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos ir kokybės valdymo veiklą, plėtojant maisto tiekimo grandinės organizavimą.

Įgyvendinant vietos projektą buvo atliktas Krakių bendruomenės centro svetainės veiklai reikalingų patalpų remontas, įsigyta virtuvės įranga, prekybiniai ir kavinės baldai, vaizdo ir garso technika teikiant edukacines veiklas. Šiam projektui buvo skiriama 45 116 tūkst. eurų lėšų, kurių finansavimo šaltinį sudarė  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendintas vietos projektas yra ne pelno siekiantis, tačiau generuojantis pajamas, paramos lėšomis sukurta 1 darbo vieta. Projektas įgyvendintas partnerystėje su MB Piscator (ŠamŪkis), MB „Šušvės midus“, Juodkaimių bendruomenės centras, Ažytėnų bendruomenės centras ir Asociacija „Vainotiškių bendruomenė“.

Puslapiai: 1 2

Back to top