Kėdainių rajono VVG - besiplečianti organizacija, jungianti visas rajono visuomenines organizacijas, savivaldos institucijas ir verslo struktūras bendrai veiklai, gerinanti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, įvairinanti kaimo ekonomiką, skatinanti vietos iniciatyvas ir partnerystę.
Šis tikslas pasirinktas, įvertinus Kėdainių rajono kaimo vietovių socialinės, ekonominės, aplinkosauginės situacijos ir gyventojų poreikių analizės rezultatus.
VVG veiklos išskirtinumas pasireiškia tuo, jog ji strateginius sprendimus priima remdamasi vietos gyventojų patirtimi – atsižvelgdama į kiekvieno partnerio požiūrį, kaimo žmonių bei tikslinių grupių poreikius.
VVG - savanoriška organizacija, veikianti Kėdainių rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti bei bendram visuomeninių, verslo ir valdžios organizacijų darbui kaime.

Back to top