KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS GALIOJA NUO 2023.10.15 IKI 2023.11.30
Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu info@kedainiurvvg.lt


VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER19.2-SAVA-4.

Kvietimas (word) (PDF)

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) (PDF)

FSA priedas Nr. 1 „Vietos projekto paraiškos forma“ (word) (PDF)

FSA priedas Nr. 2 „Jungtinės veiklos sutarties forma“ (word) (PDF)


VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis„ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4

Kvietimas (word) (PDF)

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) (PDF)

FSA priedas Nr. 1 „Vietos projekto paraiškos forma“ (word) (PDF)

FSA priedas Nr. 2 „Vietos projekto verslo plano forma“ (word) (PDF)

FSA priedas Nr. 3 „Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas“ (word) (PDF)


VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“,  kodas LEADER-19.2-7.2

Kvietimas (word)(PDF)

Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) (PDF)

FSA priedas Nr. 1 „Vietos projekto paraiškos forma“ (word) (PDF)

FSA priedas Nr. 2 „Jungtinės veiklos sutarties forma“ (word) (PDF)


Aktuali informacija

Informacija apie 16 kvietimo užregistruotas paraiškas (PDF)

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis 2024-01-04 (PDF)

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo dėstomoji dalis 2024-01-04 (PDF)


Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

Viešinimo atmintinė (PDF)

Viešinimo taisyklės (rasite čia)

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia)

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia)

LR ŽŪM įsakymas Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Nr. 3D-560 (rasite čia)

Back to top