Dalykinė kelionė į Vokietiją

Spalio 21-25 dienomis Kėdainių rajono vietos veiklos grupė atstovaujama Aušros Vaidotienės ir 45 rajono bendruomenių atstovai išvyko į specializuotą kelionę į Vokietiją. Kelionę dalinai finansavo Kėdainių rajono savivaldybė.

Pirmasis dalykinis susitikimas vyko su Dresdeno regiono Bischofswerda meru ir kitais Vokietijos bendruomenių atstovais. Meras pristatė Vokietijos kaimo plėtros programos bei paramos priemones, kurias remia vietines iniciatyvas, skatinančias kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Vokietijos bendruomenių atstovai pasidalino priemonių įgyvendinimo patirtimi aptariant jų teikiama naudą. Taip pat buvo pasidalinta gerosios praktikos patirtimi, kaip sekėsi įveikti sunkumus, su kuriais susiduriama bendradarbiaujant su vietos bendruomene ir vietos valdžia nacionaliniu lygmeniu.

Kelionės autobusu metu vyko saugaus eismo viktorina, mįslės, judrūs žaidimai bei intelektualios užduotys saugaus eismo taisyklių ir ženklų tema. Buvo prisiminta atskirų kelio ženklų reikšmės, atšvaitų svarba bei teisingas jų panaudojimas ir paskirtis. Viktorinai pasibaigus visiems autobuso keleiviams buvo išdalintos šviesą atspindinčios saugaus eismo priemonės .

ausra

Back to top