Pateikta Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija

Gegužės 31 d. pateikėme Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos paraišką ▶ (VPS) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Tikimės, kad projektui skyrus ES paramą į rajoną atkeliaus 1,3 mln. paramos suma.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie VPS rengimo. Dėkojame kaimiškosioms bendruomenėms, valdybos ir VVG nariams, Kėdainių rajono savivaldybei ir visai VPS rengimo komandai. Taip pat aktyviems piliečiams dalyvavusiems VPS apklausose, pristatymuose.

Back to top