Patvirtinta Kėdainių rajono VPS

Šiandien, spalio 10 dieną LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino 𝐊𝐞̇𝐝𝐚𝐢𝐧𝐢𝐮̨ 𝐫. 𝐕𝐕𝐆 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟗 𝐦. 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐥𝐞̇𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐣𝐚̨ (𝐭𝐨𝐥𝐢𝐚𝐮 – 𝐕𝐏𝐒).

✔️Patvirtintos vietos plėtros strategijos suma – 1,6 mln. Eur

✔️VPS tema – klimato kaitos neutralumo siekiamybė Kėdainių rajono VVG teritorijoje. Teminės VPS tikslas yra sukurti tvarią ir atsparią kaimo plėtrą, kuri ne tik prisideda prie klimato kaitos mažinimo, bet ir skatinti ekonomikos augimą, gyvenimo kokybę ir aplinkos apsaugą kaimo vietovėse.

✔️Visos VPS priemonės pasirinktos atsižvelgiant į situacijos analizę, logiškai susietos su poreikiais ir planuojamais pokyčių rodikliais.

✔️Lėšos tarp VPS priemonių paskirstytos atsižvelgiant į VVG teritorijos poreikius. Viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimui numatyta beveik 33 proc., gyventojų verslumui skatinti numatyti 38 proc., bendruomeninio verslumo iniciatyvų įgyvendinimui numatyta kiek daugiau nei 15 proc., krašto kultūros savitumo išsaugojimui beveik 14 proc.

Susipažinti su 2023-2029 m. Kėdainių rajono vietos plėtros strategija galite čia: http://kedainiurvvg.lt/strategija-2023-2027-m/

Back to top