KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 16

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ šias priemones:

1. „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4.

2. „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti“, kodas Nr. LEADER-19.2-6.4.

3. „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kodas LEADER-19.2-7.2.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/16-kvietimas/

Vietos projektų paraiškos pateikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu, adresu: info@kedainiurvvg.lt

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023-10-15 10:00 val. iki 2023-11-30 24:00 val.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 353 268 Eur iš EŽŪFKP, EURI ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Pavėluotai pateiktos paraiškos yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai apie tai informuojami per 5 darbo dienas.

Back to top