VYKO 16 KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2024 m. sausio 4 d. vyko Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstytos kvietimo Nr. 16 vietos projektų paraiškų naudos – kokybės vertinimo ataskaitos.

PAK metu iš viso svarstyta 16 paraiškų, iš jų:

  • keturi projektai pagal VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, Nr. LEADER-19.2-6.4.
  • aštuoni projektai pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”, Nr. LEADER-19.2-7.2.
  • keturi projektai pagal VPS priemonę ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”, Nr. LEADER–19.2-SAVA-4.

PAK nariai susipažino ir pritarė vietos projektų paraiškų naudos – kokybės vertinimo ataskaitoms.

Back to top